arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘rüyada birinin boynunda altın görmek’

Rüyada Yuk görmek

Rüyada insanın sirtinda gördügü yükün ağır olması, kötü ve yaramaz tabiatli komsuya işarettir. Bazen de ağır yük, günaha işarettir. Kadin için rüyada ağır yük, gebelik veya serli kocadir. Agir bir yük yüklendigini gören kimse yaramaz komsusundan tahammül edebilecegi bir eziyete giriftar olur. Boyun ve omuz üzerinde görülen yük, günahtir. Rüyada dogmus çocuğu yüklenmek, o çocuk için rahata ve yüklenen kimse için de çetinlik ve meşakkata işarettir. Odun yüklendigini gören kimse, giybet ve koguculuk yapar.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada bas görmek

Danyal Aleyhisselama göre, baş büyük adam demek-tir. Elinde bir baş görmek, elinden büyük bir kimsenin tutacagina delildir. Basindan ayrıldigini gören, büyük olarak tanıdığı kimse-yi kaybeder. Boynunun vuruldugunu görmek, servetinin gidecegini anlatır. Kesik başinin cesedine tekrar iade edildiğini görmek, kaybolan servetine veya isine yeniden kavusacağıni anlatır. Bir kesik baş ile konuşmak, hayra delalet eder. Önünden giden kesik bir başin arkasından kosan, servetin arkasından kosuyor demek-tir. Eğer kaçan başa yetisirse servete kavuşur. Asil başindan başka diğer bir başa daha sahip olduğunu gör-mek; uzun ömür, işlerinde isabet, tanınmis bir kimse ile tanısmak ve ondan yardım görmekle tefsir olunur. Ebu Sait-Vaize göre; rüyada başinin büyüdügünü görmek, seref ve izzetinin artmasına; başinin küçüldügünü görmek, bunun aksine delalet eder. Basinin büyüdügünü gören bekar ise evlenir; fakir ise zengin olur, başinin camdan olduğunu görmek, ölümünün yaklastigina; altın veya gümüş olduğunu görmek, ailesi yü-zünden malının artacagina; kursun veya kalaydan olduğunu gör-mek, bir derde ugrayacagina; toprak veya çamurdan olduğunu görmek de memnu olan hareketlerden birisini isleyecegine delalet, eder. Rüyasında baş yemek, fikir bakimindan yükselecegine delalet eder. Bu baş muhtesem ve isikli bir sofrada yenirse, şöhretinin hududu yok demektir. Karanlık ve izbe bir yerde yenirse, fikir haya-tinin sönük geçeceğine işaret sayilir. Kirmani’ye göre; rüyada baş görmek devlet büyügüne işaret-tir. Elinde kesik bir baş olduğunu görmek, bir büyük adamın elin-den tutacagina ve ona hayır ve menfaat kapilarini açacagina dela-let eder. Bogazi kesilmedigi halde başinin vücudundan ayrıldigini gören büyüklerinden veya anne ve babasindan ayrılir. Boynu kesilerek başinin vücudundan ayrıldigini gören, eğer zengin ise daha zenginlesir; fakirse zengin olur; memur veya işçi ise ayligi ve ka-zanci artar, borçlu ise borcunu öder, sıkıntıda ise bundan kurtulur ve feraha çikar. Bir insanın kendi başini gölgesinde veya aynada görmesi çok mal ile tabir edilir. Bir ölü başini veya kemiklerinden bir kismini görmek, bir büyügünden yardım görmege işarettir. Kendi başindan başka bir başi daha olduğunu görmek beş şekilde tabir olunur; uzun bir ömür, işlerinde kolaylik, iyi bir sonuç, bir sirkete katilma, büyüklere yakin olma. Basinin yarildigini veya yaralandigini veya kirildigini görmek de üç şekilde yorumlanır. Çocuk , mirasta bir olay, üstünlük. Basinin insandan gayri bir ya-ratigin başi olduğunu görmek, hayır ve menfaatle yorumlanır. Rü-yada başin büyümesi seref ve yükselise, küçülmesi ise bunun aksi-ne işarettir. Basini bir kusun başina benzer bir şekilde görmek, rüya sahibinin bir yolculuga çıkacağına delalet eder. Rüyada genellikle her hangi bir hayvanin başini elinde tuttugunu görmek, eğer o baş ye-nilecek bir hayvanin başi ise, helal kazanilan bir mala; yenmez ta-kimdan bir baş ise haramdan kazanilan bir mala işarettir. Bir başka rivayete göre de; rüyada görülen baş, insanın bir isin başma geçmesini ve sermaye elde etmesidir. Bir kimsenin rüyada başinin bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasının saninin artmasına işaret eder. Basinin büyüklügü serefinin fazlaligina, küçüklügü de noksanligina işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başi olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmana galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. Bekar ise evlenir ve murad ettiği şeye nah olur. Bir kimse başini açik olarak görse Allaha asi olur. Bir kimsenin bisin asağı sarkitip, bükülmüs görmesi o kimsenin hata ve günahim itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine işaret eder. Bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduğuna da işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut devlet başkaninin yaninda başini asağı egmis görmesi, onun hata ve günah islemis ve pisman olmus olmak tevbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise ticaretinin artacagina işarettir. Basim tersine dönmüs olarak gören kimse, yolculuga çikma arzusunda ise onu yolculuktan men edecek bir maninin ortaya çıkmasına ve arzu ettiği şeyi ancak geç olarak görecegi, yolcu ve başkasının dahi bir müddet sonra sehrine dönecegine işaret eder. Bas, sermayeye, kesik başlar da mala işaret eder. Bir kimse rüyada kendi elinde bir adam başi olduğunu görse, kiymeti nisbetince, degeri yüksek bir şeye nail olur. Bas ve boynunda insanın yara çiban ve agri olduğunu görmesi umum olarak bütün insanlar hakkinda hastaligi işaret eder. Basim dört ayakli hayvanlardan birisinin başi gibi olduğun görse, dert ve zahmet sıkıntıya düşer. Basanin, fil, arslan, kaplan veya kurt başma döndügünü görse, o kimse is yapma hususunda halinden daha yüksek şey alip, onunla menfaatlanir ve düşmanina galip gelir. Basim, hos koku sürünmüs veya yaglanmis görse, çalışma ve gayretinin güzelligine işaret eder. Elinde birtakim kesilmis başlarin olduğunu görmesi, halkın ona boyun egip itaat etmesine işaret eder. Bir kimse vurulmaksizin başinin kendisinden aynlip, bir yere düstügünü ve o yerden başim yüklenip götürdügünü görse, başkanligi elinden gider. Basinin kesildigim, hemen onu alip yerine koydugunu, derhal evvelki gibi sağlam olduğunu görse, o kimse Allah ugrunda gazada öldürülür. Basininkendisinden ayrıldigini ve onu alip, muhafaza ettiği gören kimse, eline diyet miktari mal geçer. Eğer hasta ise iyilesir. Süngü, mizrak veya degnek üzerinde görülen baş, sani yüce bir başkana işaret eder. Bir kimsenin başinin güzel olması yahutta görünüsü çirkin olmamak sarti ile olduğu miktardan büyük olması, izzet, yükşeklik ve işaret eder. Bazen de başin büyüklügü çok ilme, hikmete veya akla işaret eder. Basin küçülmesi rütbenin gitmesine, malın azligina ve cehalete işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin bir çok başinin olduğunu görse, nesil, faydali, ilim, emlak veya evlad ve akraba veya mal ile riziklamr. Yahut onun ailesi çok, yükü agir, kazancı az olur. Rüyada başim kaybettiğini gören kimse, başin işaret ettiği kimseye kaybeder. Yahut çok üzüntü ve kederden dolayı dalgin bir halde yürür. Kendi eliyle başim kestigini gören kimse kötü tedbiri ile kendini öldürür, abdestini yahut secdesini tam yapmaz veya annesi, babasi hakkinda nihayet eder. Basinin kendinden aynidigini gören kimsenin geçimi ve hayatim devam ettirdigi sermayesi elinden gider. Boynunun vurularak başinin aynidigini gören kimse, eğer üzüntü ve kederde ise üzüntü ve keder gider, borçlu ise borcunu öder. Bazen de büyük mala erişir. Eğer boynunu vuran kimseyi tanırsa o kimsenin elinden çok hayra nail olur. Bir kimse başi ile konuştugunu görse, ona hayır isabet eder. Bir kimse rüyada bir devlet başkani veya bir vali tarfindan boynunun vurul dugunu göre, Allah-u Teala ona üzüntü ve kederden kurtulus bahseder. Ilerinde ona yardım eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasitasiyla ya da harp meydaninda yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vuruldugunu görse, annesi ve babasi hayatta olan ya da çocuğu olan kimse hakkinda bu rüya kötüdür. Eğer bu rüyayı korkan birisi yahut ölüme mahkum edilmis bir kimse görse, bu halde rüya makbuldür. Evladi olan kimsenin başini elinde girmesi iyidir. Eğer başinin elinde olduğunu ve onun başka bir başinin da var olduğunu görse, bu rüya o kimsenin kendisini kusatmis bulunan afetlerden bir şeye mukavemet etmesine ve tedbirine, tedbirde bulunan fakat çirkin sayilari bir şeyi islah etmesine işaret eder. Basinin koç başi gibi olduğunu görse, adalet ve insafli davranmasina, başinin köpek başi olduğunu görse, zulmetmesine ve emri altindakilere kötü muamelede bulunmasina işaret eder. Bir kimse rüyada başinin esek başma döndügünü görse, hadisi serifte bil dirdigine binaen, o kimse namazda imamdan evvel başini rükü ve secdeden kaldinyordur. Bir kimse rüyada koyun veya sigir bunlardan başka hayvanlarin başlarindan pismis olan şeylerden satın aldığını görse aldigi bu baş da semiz olsa o kimse bir hocadan istifade eder. Eğer zayifsa faydasiz bir hocaya, ege çirkin ve korkulur ise hakkinda kötü söz söylenen bir hocaya işaret eder. Bir kimse çig olarak koyun, sigir veya deve başi yedigini görse, buna nisbet edillen bir başkani kaybeder. Eğer bu başlar pismis veya kebap edilmis ise o kimse başkan tarafından bir mal ile menfaatlanir. Yahut buna nisbet edilen bir adamın sermayesini yer. Koyun başi çoksa bir sermayedir. Beyni, malı yemeye, gözleri de altina isa, ret eder. Bir kimse koyun başim yedigini görse, izzet ve mala nail olur. Bir kimse rüyada kendi başim büyük bir tasa vurduğunu görse, o kimse yat, si namazim kilmaksizin uyur. Bir kimse rüyada başinin arslan başma döndügünü görse mülke nail olur. Eğer köpek, esek veya at başma döndügünü görse, sıkıntı ve meşakkate düşer.

[Toplam:5    Ortalama:2.8/5]
firmalar rehberi dini rüya tabirleri aöf ido mobilya modelleri 2016 mobilya mobilya fiyatları yeni mobilyalar mobilya model ve fiyatları