arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘rüyada dolgu düşmesi’

Rüyada düve görmek

Bakınız; sığır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada Yerleşim alanı görmek

Bakınız; köy, şehir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada lal görmek

Lal taşı işlerdeki büyük başarıdır. Evlilik ve kısmeti de belirtir. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyasında tanınmis bir kişinin kendisine bir lal tasi verdiğini gören, o kişinin akrabasindan güzel iyi bir kadın ile evlenir. Eğer tasi veren tanınmis biri degilse alacagi kadın da tanınmis bir aileden degildir. Rüyada bir kadının kendisine bir lal tasi hediye edildiğini görmesi, sansinin açildigina. delalet eder. Kendisinin başka birine bir lal tasi verdiğini gören o kişi ile akrabasindan bir kadının evlenmesine araci olur. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada lal tasi görmek dört şekilde yorumlanır; es. hizmetçi, mal, itibar, iri ve güzel bir lal tasi olduğunu görmek, kadir ve itibarinin arttigina işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada nuh (a.s.) görmek

Rüyada tufan peygamberi olan Nuh Aleyhisselamı görmek Allaha itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden ve halktan gelecek sıkıntılara, sonra bunlara galip gelmeye; kafirlerin helakine ve müslümanların sevincine; onu görmek çok yağmura, kuraklıktan kuurtulmaya; üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; sanata, ticarete, ziraate ve yolculuğa; nuh Aleyhisselamı görmek bazen bidat ehlinin ve günahkarların güç bulmasına, müslümanların ise zayflamasına; nuh Aleyhisselamın tandırını görmek yoksul için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için mülke, bir şeyden korkan kimse için emniyete delalet eder. Rüyada Nuh (A. S. )i gören kimse, uzun ömürlü olur. Ona büyük bil sıkıntı erişir ve halk tarafından da eziyet edilir. Sonra onlara galip gelir ve adi bir kadından bir çocuğu olur ve bundan dolayı sükreder. Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A. S. )i gören kimse, bilgili, halim, Allah (C. C. itaat ugrunda çalisan ve düşmani çok olan birisidir. Ancak onlara galip gelir ve büyük bir memuriyete nail olur. Arkadaslari oi itaatsizlikta bulunurlar, sonra Allah (C.C.)in izni ile onlara galip gelir, demişlerdir. Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A. S. )i görmek, o sene çokça yagmur yagmasina işarettir. Çünkü Nuh (A. S. ) zamanında sular tasmistir, dediler. Rüyada Nuh (A. S. )i gören kimsenin bir düşmanin olmasına komsularinin onu çekememesine, yakında onlardan kurtulacagma ve Allai (C.C.)in onlardan intikam alacagma işarettir. Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A. S. )i görmek, kafirlerin helak olmasına ve Müslümanlarin da kurtuluslarina işarettir, dediler. Eğer Nuh (A. S. ) kitlik bli zamanda görülse kurtulacaklarina işarettir. Rüyayi gören melik(devlet başkani) ise, tebaasi ona isyan eder ve açikç ona düşmanlik yaparlar. Nuh (A. S. )i görmek, ismine ve kelimenir türetilmesine göre aglamaya ve feryat etmeye işarettir. Nuh (A. S. )i görmek ailesiyle düşman olmaya ve onlara galip gelmeyede işarettir Nuh (A. S. ) görmek, kitlik ve fiyatlarin pahali olmasına işarettir. Bazen Hz. Nuhu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, yagmur yagmasina ve çocuklarinin kendisine karşı muhalif harekette bulunmalarindan dolayı sıkıntı ve zahmet çekmeye işarettir. Bazen de zanaat, ticaret, ziraat, gemileri tesviye etmeye, denizde yolculuk yapmay ve cinsleri muhtelif . eşya almaya işarettir. Nuh (A. S. )i görmek, insan, hayvan veya kuslarin soylarim bilen herkesi işarettir. Çünkü Nuh (A. S. ), onlan Allah (C.C.)in izniyle gemiye almistir. Bazen de Onu görmek, sorulan soruyu reddetmeye ve ailesi hakkinda yaptığı kusurlara pisman olmasına işarettir. Bazen de rüya sahibinin evlatindan birisi dininden veya mezhebinden döner ve o halde ölür. Bir kadının rüyada Nuh (A. S. )i görmest, kocasina alt olmasına, kavmi, kabile ve mahrem akrabalan içinde itaat etmesine işarettir. Kadinlardan birisinin rüyada LOt (A. S. )i görmesinin tabiri de, böyledir. Ancak bir kadının rüyada Firavunu görmesi böyle degildir. Bu halde tabir, o kadının Allah’a (C.C.) itaat ve inkiyat etmesine ve imanim gizli tutmasina işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada Yoğurt görmek

Taze ve tatli yogurt yemek hayırdir. Eksi yogurt kedere delalet eder. Yaninda yogurt olduğunu fakat yemedigini görmek iyi degildir. Bir rivayete göre eksi yogurt hastalığa ve sonra iyilesmege işarettir. Bir başka rivayete göre de; rüyada taze ve tatli yogurt yemek, hayra; eksi yogurt yemek ise, üzüntü ve kedere işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada jant görmek

Rüyasında otomobil jantı gören kişi, arzuladığı geziye çıkamayacak demektir. Rüyasında otomobil janti gören kisi, arzuladigi geziye çikamayacak demektir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada elek görmek

Bakınız; kalbur, un. Rüyada elek görenin hakkında en yakın arkadaşları dedikodu yapacaklardır. Rüyada elek göreni kişinin arkadaşları hakkında dedikodu yapacaklar demektir. Kişinin karşısına çıkacak bilgili, deneyimli, olgun ve güçlü birini işaret eder. Birşeyler eleyen kimse ise toplumda iyi bir yere gelir. Rüyada elek görmek veya bir elekle un ve benzeri bir şeyi eledigini görmek boş işlerle ugrastigina, elegi isini bitirip kaldirdigini görmek, başkasına ait bir işi bitirdigine delalet eder. Bir başka rivayete göre de; rüyada elek eledigini görmek rüya sahibinin girisecegi bir iste başanli olacağına işarettir. Bazı tabirciler un demek, o kimsenin elinin açik ve müsrif olduğuna işarettir demişlerdir. Bazı tabircilerde elenen unun miktarinca eldeki maldan veya paradan zarara ugranir demişlerdir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada bal ve yağ tulumu görmek

Rüyada görülen yag ve bal tulumu, halka ilim ve takvayi ögretip kendisi amel etmeyen bir kimseye delalet eder.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada suc görmek

Rüyada suç islemek, küfür ve sapıkliga tabi olmaya işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada hapishane görmek

Rüyada bilinmeyen bir zindana girdiğini gören, mezara girer, girdiği zindan tanınmis bir yer ise, gam ve ke-derle yorumlanır. Kirmani’ye göre; fesatçi olmayan bir kimse için tanınmis bir zindana girdiğini görmek din ve menfaattir. Eğer rü-ya sahibi fesat bir kimse ise, rüyası keder ve sıkıntıya, malından ve kudretinden eksilmeye delalet eder. Devlete ait bir zindanda olduğunu görmek, kötü bir haber almaya, vehim ve kedere işarettir. Eğer rüya sahibi yolcu ise, yolunda zahmet çeker, eğer hasta ise hastaligi artar. Zindandan çiktigini görmek, bütün bunlardan kurtulmaya yorumlanır. Bazılarına göre: rüyada zindan, kabul olunan dua ile tabir olunur. Kendisini yeri yurdu ve kime ait olduğu bilinmeyen bir zindanda gören ve ondan çikamayan mezara girer. Bir odada mah-pus olduğunu gören hayra erer. Eve benzeyen bir yerde tutuklu olduğunu gören, bir kadınla evlenip ondan hem mala hem de evlada nail olur. Bir kadın zindanda olduğunu görse, kocaya varir. Eğer rüyayı gören evli bir kadın ise başka bir hayır görür. Kendisini iyi bir yerde, oradan çıkması imkansiz olan bir halde kapali görmesi,din icaplarini kaza etmeye ve nimete delalet eder. Hapisten ve zindandan kurtuldugunu gören, din ve dünyasinda mekruh ve is-tenmeyen hallerden kurtularak hayra erişir. Bilinmeyen bir zin-dandan veya dar bir kapidan çiktigini görmek, bütün işlerinde ha-yirdir. Zindandan çiktigini ve yine oraya dönmek istediğini gören, kötü bir is islemege niyet eder. Tekrar . zindana girdiğini görmek, yeniden günah isleyecegine delalet eder. Cafer-i Sadik a göre; hapis ve zindan görmek, eğer tanıniyorsa, muradin olacağına, eğer bilinmeyen bir hapishane veya zin-dan ise, kedere ve gama delalet eder. Zindan veya hapishaneden kaçtigini gören, ya zahmet ve eziyetten kurtulur veya ölür. Zinda-na girip hemen çiktigini görmek, arzuladigi şeye tamamiyla kavuşmaya işarettir. Bir başka rivayete göre de; hapishane siddetli ve meşakkatli hanima, siddet ve meşakkate se i bep olan şeylere sükut etmeye ve manasiz söz söylemekten dilini menetmeye, düşman tarafından meydana gelecek hileye işaret eder. Hapishane itham edilmeye, büyük adamlara yaklasmaya, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculugu terkederek oturmaya, fakirlik ve rahatsizliga işaret eder. Rüyada hapishaneye girmek uzun ömre ve dostlarla bir araya gelmeye işaret eder. Hapishane üzüntü ve kederdir. Rüyada hapishaneyi tercih eden kimse günahtan mahfuz olur. Hapishaneden çiktigini gören kimse hastalıktan kurtulur. Hapis olan bir kimse rüyada hapishanenin kapilarinin açilmis olduğunu görse hapislikten kurtulur. Rüyada, hapishane içerisinde isik giren bir pencere görsee veya hapishanenin tavaninin gitmis ve yidizlarin meydana çikmis olduğunu görse, yine o kimsenin hapisten kurtulmasina işaret eder. Rüyada hapishane görmek misafir için afiyet, hasta için ölümdür. Bazı tabirciler bir kimse rüyada zindanda olduğunu görse Yusuf Aleyhisselamin kissasina binaen o kimsenin dualarinin makbul olmasına üzüntü ve kederden kurtulmasina işaret eder. Bir kimse rüyada yeri şekil ve heyeti meçhul bir hapishane olduğunu ve oradan çikmadigini görse o hapishane onun kabridir. Bir kimse rüyada evi içerisinde prangaya vuruldugunu görse, o kimse iyilik elde eder ve hayırlı olan şeyleri çoluk çocuğunda görür. Rüyada bilmedigi bir evde hapsolundugunu gören kimse o evden bir kadınla evlenir ve ondan eline mal ve evlad geçerek istifade eder. Kendisini prangaya vuruldugunu ve sıkıntı içerisinde bulunduğunu gören kimse korktugundan ve kaçindigi şeylerden kurtulur. Rüyada bir hapishane yaptığını gören kimse hak ve dogru yolu gösteren bir zatla karşılasir ki, onun mahalle ve sehir halkı o zata uymalari sebebiyle nefsani arzularim terkederek dogru yola dönerler. Bazen hapishane kisiyi tasarruf ve hareketten meneden hastalığa, gururianmaya, batal ve boş şeylere itimat edip aldanmay, bazen de cehenneme işaret eder. Bir kimse rüyada bir ölünün zindanda olduğunu görse, o ölünün Uzerinde ödenmemis kul hakki ve borcu olması sebebiyle cehennemde hapis bulunduğuna işaret eder. Hayatta olan bir kimse rüyada kendisinin hapishanede olduğunu görse, o kimse karada veya denizde yolculuk yapmak arzusunda ise yagmur veya rüzgar yahut düşman ya da bir korkudan dolayı kendisini yolculugundan menedecek bir engelin çıkmasına işaret eder. Eğer yolculuk yapmak arzusunda degil ise kilise, küfür ve bidat evi veya meyhane ve genelevi gibi bir yere girer ve günah işler.

[Toplam:2    Ortalama:3.5/5]
firmalar rehberi dini rüya tabirleri aöf ido mobilya modelleri 2016 mobilya mobilya fiyatları yeni mobilyalar mobilya model ve fiyatları