arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘rüyada halının üstüne çiş yapmak’

Rüyada çiş (sidik) görmek

Rüyada çis ettiğini görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir. Sidiginin çokça akmasini görmek, rizkinin çok olmasına ve içte olan bir seyin kaybolmasına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sidigini tutmasi ve bunu müskül duruma dar vardırmasi, bazan işlerinde acele etmesine ve tuttugu isin yanlışgina delalet eder. Zira, çis ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmis olacagindan, bunlari defetmedigi müddetçe sükun ve rahata kavusamayacagi tabiidir. Bazan da su kanallannin kapanacagina delalet eder. Rüyada çis, haram mala da delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere çis ettiğini, görmesi, o yerden bir hanimla evlenmesi, yahut o yerden bir cariyenin nasi ile tabir edilir. Bazı tabirciler, rüyada çis ettiğini gören kimsenin rüyasıni geçimleri üzerine lazim olan kimselere yapacagi infak ile tabir, etmislerdir. Bir kuyu içerisine çis ettiğini gören, helal kazancmdan tasadduk eder. Bir kumaş üzerine çis ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba çis ettiğini gören kimsenin alim ve fazil bir çocuğu olur. Rüyada Kurani Kerim üzerine çis ettiğini gören kimsenin hafiz bir evladı olur. Sidiginin bir kismin akitip diğer bir kismim tuttugunu gören kimse, zengin ise malının bir kismi elinden çikar ve zayi olur. Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu siddet ve meşakkatinin bir kismi gider. Kendisiyle beraber başkasınm da bir yere çis ettiğini ve çislerinin birbirine karistigim gören, birbirlerine hisim (biri diğerine damad) olur. Rüyada sidigini tutan kimse hanimina kizar. Sidiginin kendisini sıkıştırdigini görmesi, malım muhafaza etmek için yer arayip bulamayacagina delalettir. Helaya çis ettiğini ve sidigin orada birlestigim gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malında noksanlik ve ziyan olur. Sidigini, insanlarin üzerlerine sürdüklerim görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tabi olurlar. Eğer maruf ve meshur adamın kendi üzerine çis ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düsürür, rüyada çokça çis ettiğini gören kadının erkeklere sehvet ve istegi çok olur. Süt olarak çis yaptığım gören kimse, asil fitratini kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından intakta bulunur. Kan olaral çis ettiğini gören, bilmeyerek bosanir veya mahremi olan bir kadına yakinlikta bulunur. Zaferan olarak çis ettiğini görenin devamli hasta olan bir çocugü olur. üzüm suyu olarak çis ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder. Toprak ve çamur olarak çis yapan kimse abdestini güzel olarak olmayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delalet eder. Ateş olarak çis ettiğini görenin devlet sahibi bir evladı olur. Necis olarak çis ettiğini gören ehlinden çirkin bir is işler. Çis yerine kusuntu çikardigini görse, haram bir çocuğa delalet eder. Kedinin çis ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanimdan bir kizi olur. Kus bevlettiğini görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fitrati iyilik ve kötülükte kusun fitratina münasip olur. Ayakta çis ettiğini gören, malım rastgele yere sarf ve infak eder. Gömlegine çis edenin bir çocuğu olur, hanimi yoksa evlenir. Burnuna çis ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakinlik eder. Sokak ve çarsilara çis ettiğini gören kimse o sokak ve çarsinin muhasebesini üzerine alir ve yürütür. Rivayet edilir ki, erdesirin babasi Sasan koyun çobani idi. Bir rüya görmüstü. Rüyasında çis etmis ve bu sidigin buharindan bütün gökyüzü dolmustu. Rüyasıni zamanın meshur tabircisi Babeke tabir ettirmek istediğinde, babek, sasana, «sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmedigin müddetçe rüyani tabir etmem demişti. Sasandan bu nisbet etmeyi söz alinca Ya Sasani Senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur dedi. Gerçekten tabir aynen meydana çikti ve Sasanin oglu da Babeke nisbet edilerek Erdesir bin Babek denilirdi. Halbuki Erdesirin babasi Sasandir. Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut sehir ve köyüne çis ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya sehirden bir hanimla evlenir ve hayatim o hanimla birlestirir. Eğer mescide çis ederse, muhsin, salih ve müttaki bir çocuğu olur. Kendisini bir siseye, legene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye çis ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delalet eder. Denize çis ettiğini gören ösür ve zekat ve bunlardan başka denizden çikardigi bir malı da devlet hazinesine verir. Küçük kurtlara çis ettiğini görenin evladı çok olur ve etrafa dagilirlar. Zekerinin deliginden kalem çiktigim görenin her ilim ve fende salahiyetli bir çocuğu olur. Çünkü her ilim ve fen kalemle hifz ve zapt edilir. Yilan çiktigim görenin bir çocuğu olur ve bu çocuk babasina düşman olur. Bir kimse adeti hilafina olarak çok çis ettiğini, sidigin etrafina bulastigini ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da çis ederken hal kin kendisine kötü bakislarla baktigini görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsiz bir insan olduğuna, veya isleyecegi bir ser sebebiyle insanlar arasında rezil ve rüsvay olacağına delalet eder. Rüyada çis içmek, kazançta ve haram malda süpheye düsmek çetinlik ve siddete delalet eder. Çünkü çis ancak siddet zamanında kullanilir.

[Toplam:15    Ortalama:3.7/5]
firmalar rehberi dini rüya tabirleri aöf ido mobilya modelleri 2016 mobilya mobilya fiyatları yeni mobilyalar mobilya model ve fiyatları