arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘rüyada kız isteme görmek’

Rüyada nefis görmek

İnsanın nefsini koyun ve kuzu şeklinde, munis bir halde görmesi arınmış nefse, nefsini vahşi hayvan suretinde görmek yahut onun sırtına binerek onu kontrol edemediğini görmek nefsin azgınlığına, nefis, insanın en yakın ve en tehlikeli düşmanına; ne zamann ihanet edeceği bilinmeyen sinsi kimseye, nefis, kötülükle emreden kişi ve görüşlere, nefsin arzu ve isteklerine uyduğunu görmek din işlerinde haddi aşmaya, sapık düşünce ve davranışlara, nefsin arzu ve isteklerine uymadığını görmek ilahi hoşnutluğa ermeye ve kurutuluşa, nefsin hakkını verdiğini görmek çalışma, dinlenme ve ibadet için her gün belli bir vakit ayırarak her iki dünyasını mamur etmeye çalışmaya delalet eder.

[Toplam:1    Ortalama:1/5]

Rüyada bilet görmek

Çekinerek çıkacağınız yolculuktan rahat bir şekilde döneceğinize işarettir. Çekinerek çıkacağınız yolculuktan rahat bir şekilde döneceğinize işarettir Ulaşım aracı biletleri yeni başlayacak işlerdir. Piyango bileti ise sürprizdirRüyada bilet görmek, ümide delalet eder. Rüyasında bir kisiden bir piyango bileti aldığını görmek, bir devlet dairesinden bir haber bekledigine, bir vapur veya tren veya uçaga bin-mek için bir giseden bilet satın aldığını görmek, bir hastalığa yakalanacaginiza fakat bu hastaligin uzun süre devam etmeyip iyilesecegine; yolda yürürken bir bilet buldugunu görmek, bir mirasa konacagina; bir sinema veya tiyatro için bilet alip içeriye girdiğini görmek, esiyle arasinin açilacagina; tiyatrodan veya sinemadan çiktigini görmek, eğer anlasamiyorsa esiyle arasinin iyilesecegine, bilete büyük bir para çiktigini görmek, bir yerden bir haber alip üzülecegine işarettir. Her ne biçimde olursa olsun, biletini kaybettiğini görmek, mahkeme yoluyla çözülecek bazi güçlüklerin çıkacağına, bilet al-mak bu güçlüklerden kurtulacagina yorumlanır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada övmek övünmek görmek

Bir kimseyi yüzüne karşı övmek ona bir zararı dokunmaya, riyakârlığa, olgun bir kimseyi yüzüne karşı övmek ve ona takdir hislerini bildirmek kadirbilirliğe, bir kimseyi gıyabında (onun olmadığı yerde) övmek hayır ve iyiliğe, sevgi ve kardeşliğin devamına, iyilerin ve iyiliklerin artmasına, bir kimseye gıyabında yahut yüzüne karşı sevgisini izhar etmek sevgi ve saygının pekişmesine; kişinin kendi nefsini övmesi günah işlemeye, gençlerin bir kimseyi övmesi düşmanlarının ona itaat etmesine, yaşlıların evmesi herkes tarafından övülmeye, yücelik ve yöneticiliğe, bir şeyi yahut insanları metheden birini görmek ilmin derinliklerine ermeye, güzel ve etkili sözleri bir araya getirmeye yahut değersiz mal satan kimseye, nimetin kadrini bilerek ve onun şükrünün bilincinde olarak övünmek mala, rızka, nimetin artmasına, söz ve fiillereyle çevresinde etkinlik sağlamaya delalet eder. (Ayrıca bakınız; büyüklenmek, kendini Beğenmek. )

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada pacavracı görmek

Rüyada yollardan, delik ve desik yerlerden paçavra toplayan kimseyi görmek, helal ve haram mal biriktiren kimseye, sirlari ifsa ve üzerine lazim olmayan şeyleri sormaya işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada film(filim) görmek

Filmi meydana getiren unsurlar hayatın kendisine, gerçekçi ve edepli filmler ibret ve hikmete, bayağı ve sıradan filmler tabiri gerektirmeyen nefsani isteklere delalet eder.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada hutbe okumak görmek

Minberde hutbe okudugunu gören ki-sinin kadir ve kiymeti artar. Büyük bir devlet adamınin, alimin, bir is sahibinin hutbe okudugunu ve hutbesini tamamladigini gör-mesi, isinde devamli kalacagina, eğer hutbesini tamamlayamaz-sa, arzu ettiği seyin tamamlanmasinin mümkün olamayacagina, isinden ayrılacagina işarettir. Hutbede seriata aykiri bir söz söy-ledigini görmek, kötülügü ile ün yapacagina, hatiplikten çikarildi-gini ve yerine başka birisinin atandigini görmek, o yer ve zamanda önemli bir olayin meydana gelecegine, hutbe okumak için minbere çiktigini görmek, kiymetinin ve serefinin artacagina, hutbe okur-ken minberden düsmek, isinden atilacagina, yüksek ve güzel bir sesle hutbe okumak, ününün artacagina, silahli bulunduğu halde hutbe okumak, o yer devlet başkaninin milletler arasında sayilan bir kişi olacağına, minbere çikmak istediği halde bunu yapamadi-gini görmek, olmasıni istediği bir işi elde edemeyecegine, hutbe okumanin uygun olmadığı bir yerde hutbe okudugunu görmek, zu-lüm ve cefaya, hutbeyi yanlış okumak idaresizlige ve beceriksizli-ge yorumlanır. Bir başka rivayete göre de; hutbeyi güzel bir şekilde okudugunu, hutbe hakkindaki sözlerini bitirdigim, halkın susarak ona baktiklarim ve namazim da dini kaidelere göre tamamladigini gören kimse, bir vilayete vali olur ve orada bulunan halk, ona saygi gösterir ve itaat ederler. Eğer hutbeyi ve namazi tamamlamadiysa onun vazifesi tamamlanmadan ayrılir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada binmek görmek

At, eşek vs. gibi binmenin mutat olduğu hayvanlara eyer ve semerli olarak, dizgin ve yularlarını tuturak binmek izzet ve saltanata, bu hayvanlara eyer ve semersiz binmek nefse uymaya, hayvana ters binmek fıtratı – yaratılış maksat ve gereklerini- zorlamaaya, öğüt dinlemeyip kendi bilğini okumaya, ihtiyaç anında insanlara sırtını dönmeye ya da eşine normal olmayan yerden veya hayızlı iken yaklaşmaya delalet eder. Koyun gibi evcil ama binit vasıtası olmayan hayvanlara birmek insanlara zulmetmeye, arslan,kurt vs. gibi vahşi hayvanların sırtına bindiğini görmek nefsin azgınlığına ve masiyete, ehil olmadığı halde ata binmek, onu güzel biniyorsa yüceliğe nefse hakimiyete, korku ve ürpertiyle ve onu sevk edemeden biniyorsa nefsin isteklerine uymaya, ehliyetli ve ehil olanın özel otomobile binmesi izzet, saltanat ve hayra, ehil olmayanın binmesi -eğer kurala uygun olarak ve kaza yapmadan olursa- bir arzunun yerine gelmesine; aksi halde kedere, mutat olmadığı halde ağır vasıta ve benzerlerine binmek nefse uymaya; meslek gereği biniyorsa kazanç ve hayra, bir kimsenin omuzuna binmek zorla olursa ona haksızlık etmeye, kendi rızası ile olursa külfet ve sıkıntısının o kişi tarafından paylaşılmasına, buluta binmek yağmura, yıldız ve aya binmek izzet ve yüceliğe, güneşe binmek kahırla beraber iyilik etmeye, meyveli ağacın dalına binmek varlıklı birinden istifade etmeye, meyvesiz ağacın dalına binmek cimri ya da yoksul birine yaklaşmaya, zayıf, ince ağaç dalına binmek çocuk terbiyesinde katı davranmaya yahut bir gaRüyada herhangi bir nakil vasitasina bindiğinizi görmek, yeni bir is tutacagina; bindiği şeyden asağı inmek, isinden ayrılacagina, bir arabaya bindiğini görmek, başkalarinin yardımi ile bir çok faydalar görecegine; bir ata bindiğini görmek, muradinin olacağına, attan inmek bu rüyanin aksiyle yorumlanır. Bir başka rivayete göre de; bir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, nefsine uyar. Rüyada iyi beceremiyerek bir ata bindiğim görse nefsinin isteklerine tabi olur. Arabaya binmenin tabiri de böyledir. Eğer güzel biner, kendini ve ati iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur. Zorla bir adamın boynuna bindiğini gören kimsenin ölümüne işaret eder. Rizasi ile bir adamın boynuna binse, o adam o kimsenin külfet ve eziyetine tahammül eder. Eğer o kimseyi boynundan düsürüp terketse, o kimsenin istediği işi noksan kalır. Hayvana tersine binse, özür kabul etmemesine. nasihat dinlememesine, işaret eder.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada çentik görmek

Bir şeye çentik atmak, o şeye zarar vermeye ya da dargın olduğu kimse ile barışmaya delalet eder. ( ayrıca Bakınız; gedik. )

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada sevinmek görmek

Rüyada sevinmek, aglamaga işarettir. Bazen de sevinmek, görüldügü gibi yine sevinmeye ve kederden kurtulmaga işarettir. Sevindigini gören kimse mahzun olur. Bir kimsenin rüyada dost ve ahbaplarinin sevindiklerini görmesi, zevkli bir ise işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada sorguc (miğferi) görmek

Rüyada başa giyilen bir sorguç görmek, insanın nefsini hile ve pusudan koruduguna delalet eder. Çelikten bir migfer giydigini gören kuvvetli olur ve düşmanindan üstün bulunur. Giydigi sorguç eğer kiymetli taslarla süslü ve kiymetli bir madenden yapılmış ise, zengin ve güzel bir ese, degilse fakir ve çirkin bir kadına işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
firmalar rehberi dini rüya tabirleri aöf ido mobilya modelleri 2016 mobilya mobilya fiyatları yeni mobilyalar mobilya model ve fiyatları