arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘rüyada teyze kızı görmek nedir’

Rüyada güzel kadın görmek

Güzel kadın bollukla geçecek seneye, devamlı olmayan mala, kadın zevk ve menfaate; tarla, çiftlik, bağ ve bostana, bütün dünya nimetlerine ve yönetme istidadından dolayı sultana, eve güzel bir kadın girmesi sevinç ve ferahlığa, genç bir kadının bir erkeğğe yönelmesi dünyalığının düzelmesine, buğday tenli, güzel giyimli genç Arap kadınını görmek her türlü hayır ve ihsana, şişman kadın bolluk yılına, zayıf kadın kıtlık yılına, yaşlı kadın dünyaya,acze düşmeye, elden giden ve insana ahireti kazandıran dünyalığa, yaşlı kadın bazen ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, bir kadının gördüğü kendinden genç kadın onu çekemeyen düşmanına, bir adamın, kendi hanımı yanında başka bir adam görmesi eşinin baht açıklığına, mal ve dünyalığına, kadının kocasına başka bir kadın taktim etmesi, eşiyle arasında bir anlaşmazlık çıkmasına, kadının erkek elbisesi giydiğini ve bunun kendisine yakıştığını görmesi halinin güzelliğine, yakışmaması halinde maydana gelecek değişikliğe, kadının kendini erkek olmUş görmesi kocasının huy ve karakterini alarak onunla iyi geçinmesine, kadının kasdi olarak erkek gibi giyinmesi yahut yabancıların giyim ve kuşamlarını taklid etmesi onların örf ve adetlerini benimsemelisene, onların sevindikleri şeylere sevinmesine ve fitneye, birden çok kadının kendine doğru yönelmesi dünyanın o kimseye yönelmesine, kadınların yüz çevirip gerisin geri gitmeleri, dünyanın o adamdan yüz çevirmesine, yoksulluk ve çaresizliğe, kadınlar topluluğunda yahut meclisinde kendi arzusu ile oturduğunu görmek miskinliğe,Rüyada bir kadının, kendisine bir şey verdiğini görmek, onun dünya işleriyle meşgul olduğuna işarettir. Ziynetli ve güzel kadın gören zengin olur. Çirkin kadın, fakir düşeceğine işarettir. Genellikle iyi yorulmaz. Rüyada kadın dedikodu, kötü haber ve yalanı ifade eder. hoşa gitmeyecek olay olarak tanımlanır. Güzel ve genç bir kadın ise izleyecek mutluluktur demektir. Dedikodu, entrika, yalan, hoşa gitmeyecek olay, yalan olarak yorumlanır. Kadın genç ve güzelse sıkıntılardan sonra iyilik gelecek demektir. Rüyada kadın, hem hayır hem serle yorumlanır. Rüyasında güzel bir kadın görmek rahat ve hayırlı bir yil geçirmeye işarettir. Kadini bazi yorumcular ambar, mahzen, sandik, gibi Seylerle de tabir ederler. Bazen kadın, kabirle de yorumlanır. İbn-i Kesire göre; rüyada kadın görmek, hapis ve ortaga da delalet eder. Kirmani; kadıni yatak, elbise, kuyu, meyveli ağaç, divit ve hokka gibi şeylerle de yorumlamaktadir. Kadına ait rüyalar görülüs şekillerine göre yukaridaki sembollerle çözülerek yorumlanır. Rüyasında evine güzel bir kadının geldigini gören, sevinç ve mutluluk duyar. Rüyada genç bir kadının kendisine dogru geldigini görmek, ye-ni bir imkana ve sansa ulasacagina delalet eder. Rüyada sisman bir kadın görmek, o yilin bol ve bereketli olacağına delalettir. Zayif bir kadın rüyada görmek ise, bu rüyanin aksi ile yorumlanır. Yorumda en iyisi zenci ve bugday benizli kadının rüyasıdir. Bu rüya-da kadınlarin tanınmayani tanınandan daha hayırlıdır. Bir kadi-nin rüyasında başka bir kadıni görmesi, rüyası her ne şekilde olursa olsun düşmanla yorumlanır. Bir kadının, rüyasında yasli bir kadın görmesi, rüya sahibinin artik çalisamayacagina işarettir, çünkü yasli kadın dünya olarak tabir olunur. Rüyada güzel bir kadının rüya sahibinin evine gelerek, onunla konuşup sakalastigini görmek, o yilin bereketli olarak geçeceğine; fakirse hal ve vaktinin iyilesecegine; hasta ise sifa bulacagina; borçlu ise borcunu ödeyecegine; tüccarsa kazancınin artacagina; memur veya işçi ise işlerinin büyüyecegine delalet eder. Rüyada çarsafli bir kadın görmek habere işarettir. Rüyada bir kadınla bir eglence yerinde bulunduğunu ve orada çalgi çalinarak eglenildigini görmek müjdeli bir haber alacagina, bir çocuğu olacağına, bekarsa evlenecegine delalet eder. Rüyasında yoldan çikmis bir kadının dinden tutarak, dogru yola getirmek için, ona nasihatte bulunduğunu görmek. Allah (c. c. ) rızasıni aldigina işarettir. Bir kimsenin rüyasında siyah bir kadın görmesi, hayra yorumlanmaz. Rüyada bir takim kadınlari atlara binmis olarak görmek birçok işçinin o yere is yapmak için geleceklerine delildir. Rüyasın-da esinin satildigini görmek, o kimsenin memuriyetinin veya işinin elinden gitmesine, işlerinin bozulacagina ve perisan bir hale gelecegine fakat sonra bu durumun düzelecegine işarettir. Rüyasında karisini başka bir erkekle birlikte görmek, esinin talihinin iyi olduğuna, ailesinin mal varliginin çogalacagina dela-let eder. Rüyasında tanımadigi bir kadıni görmek, malından bir kismi-nin elinden çıkacağına, ve sonradan tekrar elde edecegine delalet eder. Rüyasında esinin kendisine başka bir kadın tanıttigini gör-mesi, o kimsenin karisindan ayrılacagina veya aralarinda bir an-lasmazlik çıkacağına yorumlanır. Rüyasında karisini sirtiyla tasi-digini görmek, kendisinden sakladigi bir sirri bulunduğuna isa-rettir. Bazen bu rüya zengin olmakla da tabir olunur. Rüyasında tanımadigi bir kadıni öldürdügünü görmesi malı durumunun bozulacagina, onunla cinsi bir iliskide bulunduğunu görmesi ise, iflas edecegine delalet eder. Rüyasında karisinin baş-ka bir erkekle evli olduğunu görmesi, dini inancinin zayifladigina işarettir. Cafer-i Sadık’a (ra) göre; rüyada kadın görmek, zevk ve men-faatle yorumlanır. Kadin ayrıca arazi, çiftlik, bag. bahçe, bostan ve bütün yenilecek şeylere de delalet eder. Rüyada bir kadının erkek elbisesi giyip, bir erkek gibi davran-digini görmesi, arkadaşlari arasında begenildigine işarettir. Giy-digi erkek elbisesi kendisine yakismiyor ve çirkinse, o kadının halinin degistigine delalet eder. Rüyada bir çok kadın görmek, dünya ile yorumlanır. Rüyada birçok kadının kendisine geldiklerini görmek, büyük bir is adamı olup, devlet işlerinde söz sahibi olacağına delalet eder. Kadinlarin kendisine sirt çevirerek uzaklastiklarini görmek, bu rüyanin aksi ile yorumlanır. Rüyada bir kadınla cemiyetin üyesi olarak onlarla birlikle çalistigini görmek, o kimsenin tembel ve ise yaramaz biri olduğuna işarettir. Bir başka rivayete göre de; rüyada görülen kadın, güzel olursa hayır ve rahatlikla temin edilecek bir seneye işarettir. Bazen kadın, anbar, mahzen, sandik ve eshasini içine koydugu her şeye işarettir. Bazen kadın, kabre işarettir. Bazen de kadın, hapis ve ortaga işarettir. Bazen kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına, meyveli ağaça, üzerine baştigi pabuca, kalem ve mürekkebini biraktigi divite, oturacak yere ve evine işarettir, rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse. sevinç ve ferahlığa erişir. Güzel kadın, devami olmayan maldır. Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldigini gören kimse.; geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir. Rüyada görülen ve tanımadigi bugday benizli, genç, bezekli bir kadının tabirce olan hayırlıgini anlatmak mümkün degildir. Sisman kadın senenin ucuzluk ve bolluk olmasına, zayif kadın da senenin kitlik ve pahalilik içinde geçmesine işarettir. Tabirce kadının en iyisi, bugday benizli olan kadındir. Bunlarin da tanınmayani tanınanindan daha hayırlıdır. Bir kadının her ne şekilde otursa olsun gördügü genç kadın, onun düşmani olan bir kadındir. Bir kadının rüyada yasli bir kadın görmesi. o kadının artik çalisamadigina işarettir. Yasli kadın dünyadir. Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse ve onunla söylesip gülüsse veya o kadın o kimsenin bulunduğu kendi evinde yanma geldigini görse, ucuzluk ve bolluk bir seneye, eğer fakirse. mal kazanmasina. hapisse kurtulmasina. eğer o kadın mesture ise gizlice bir habere, eğer onunla beraber def ve saire gibi şeyler varsa ” açik ve herkes tarafından bilinen bir hayra işarettir. Taninmayan kadın, tanınan ve bilinen kadından tabirce daha hayırlıdır. Bir kimsenin bir kadıni Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nehyettiğini görmesi, dince, iyi bir şeye işarettir. Bir kimsenin rüyada bir sehirde silahli bir takim kadınlari hayvanlara binmis bir halde görmesi. o sehre gelecek işçilere işarettir. Bir kimsenin rüyada haniminin satildigini görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin gitmesine. islemin perisan bir hale gelmesine ve sonra durumunun düzelmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kendi hanimiyla beraber başka bir adam görmesi, o kimsenin haniminin baht ve talihli olusuna, ailesinin zengin, mal ve dünyaliklarinin iyi olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada haniminin kendisine başka kadın takdim ettiğini görmesi, o kimsenin hanimindan ayrılmasina veya aralarinda bir anlasmazlik çıkmasına işarettir. Rüyada hanimini sirtina aldığını gören kimseye. bir taraftan bir ayıp isabet eder. Bazı tabirciler de o kimse zengin olur, dediler. Uyanikken görmedigi bir kadıni rüyada gören kimsenin, malından bir şey kaybolur. Sonra yine o malı bulur. O kadıni öldürdügünü görse, malının bir kismi gider. Kadinla cinsi münasebette bulunsa, malının hepsi elinden çikar. Bir kimse rüyada kendi haniminin başkasına verilmis olduğunu veya onun kendisinden başka bir kimseyle evlendigini görse, o kimsenin dini gider ve sonucu iyi olur. Kadin, rüyada zevk ve menfaattir. Bazı kere kadın, arazi, çiftlik, bag, bostan ve diğer yenilecek şeylere işarettir. Rüyada kadın görmek genellikle iyi sayılamaz. Kadın dedikodu, entrika tatsız haber, yalan, hoşa gitmeyecek olay olarak tanımlanır. Yalnız güzel ve genç bir kadın sıkıntıları izleyecek mutluluktur. Sevinçli bir kadın insanın kısa süre sonra sevineceğini haber verir. Rüyada kadın görmek genellikle iyi sayılamaz. Kadın dedikodu, entrika tatsız haber, yalan, hoşa gitmeyecek olay olarak tanımlanır. Yalnız güzel ve genç bir kadın sıkıntıları izleyecek mutluluktur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada sure 032 secde görmek

Rüyada Secde Suresi’ni veya ondan bir parçayi okudugunu görmek, dünyada zühd ve takva ile riziklanmaya, Allah indinde kurtulusa erenlerden olmaya, kalbin nifaktan selametine ve tevhide işarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
firmalar rehberi dini rüya tabirleri aöf ido mobilya modelleri 2016 mobilya mobilya fiyatları yeni mobilyalar mobilya model ve fiyatları