arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘rüyada yeşil tütün tarlası görmek’

Rüyada arafe görmek

Rüyada bir bayram arifesinde olduğunu ve bayram için hazirlik yaptığını görmek, evine yeni bir takim eşyalar alacagina veya mutlu bir haber alacagina işarettir. Arife gününde çocuklarini bayram için hazirladigini görenin esi yeni bir ise başlayip menfaat görecek demektir. Bir başka rivayete göre ise; rüyada arefe gününde bulunduğunu gören kimsenin, kayip bir kimsesi varsa, sevinçli olarak gelir. Yakin akrabalarindan kendisiyle iliskileri kesilmis ve görüsemedigi birkimsesi varsa, birbirlerine kavuşurlar. Birisiyle münakasali bir mevzuu varsa, sulh olur. Arefe gününü görmek hacca delalet eder. Bazan da arefe gününü görmek, cuma gününe, pazar yerlerine ve karli bir ticarete delalet eder.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Rüyada haksızlık görmek

Kendisine haksızlık yapıldığını görmek tam aksine iyilik görür. Fakat başkasına haksızlık yapmış demektir. Onun çevresindeki insanların tavsiyelerine itimat etmesi gerektiği demektir. Kendisine haksızlık yapıldığını görmek tam aksine iyilik görür. Fakat başkasına haksızlık yapmış demektir. Onun çevresindeki insanların tavsiyelerine itimat etmesi gerektiği demektir. Rüyasında kendisine haksızlık yapıldığını gören kimse, iyilik görür. Rüyasında kendisine haksızlık edildiğini gören ve içi sızlayarak uyanan kimse, tam aksine iyilik görür. Fakat başkasına haksızlık yapan kimse, farkına varmadan hileli bir işe karışabilir. Onun çevresindekilere ve önerilen şeylere dikkat etmesi gerekir. Rüyasında kendisine haksızlık edildiğini gören ve içi sızlayarak uyanan kimse, tam aksine iyilik görür. Fakat başkasına haksızlık yapan kimse, farkına varmadan hileli bir işe karışabilir. Onun çevresindekilere ve önerilen şeylere dikkat etmesi gerekir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Rüyada ekin (buğday) görmek

Rüyada ekin görmek, bir çok manalara gelir. Bunlarda bazi tabirciler ihtilaf etmislerdir. Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler sunlardir; rüyada belli bir mahalde cinsi ve nevi malum ve mevsiminde yetismis nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada delalet eder. Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir. Meçhul bir mahalde başaklari yetismis, rengi sararmis ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısinda kalacagina, ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarina, bir tarlayi ekip hasadini biçtigini ve sonra harmana naklettiğini görmek, ümit eyledigine erecegine, işlediği hayrin sevabini bulacagina delalet eder. Biçilmis ekin arasında dolastigini gören askere gider. Cabirül-Magribiye göre; bir tarladaki ekini biçtigini görmek harp ve husumete, arpa biçtigini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluguna, ekinde yanik ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kitlik husulüne, eğer bu yanan ve telef olan ekin kendi malı ise, hükümet tarafından zarara ugrayacagina, bir ekin suladigini görmek, din ve dünyasinda nafi olacak bir seyin vukuuna işarettir. Ekin ortasinda bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi degildir. Ekinin başaklarini yerlerde veyahut hayvan ayaklari altinda görmek, rüya sahibinin zararina, ekin sahibi malum degilse zararin rüya sahibine ait olacağına delalet eder. Kirmani’ye göre; ekin görmek kadınlar ile tabir olunur. Rüyasında tarla sürdügünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yesil ekin görmek, o mahalde rizk ve nimetin bolluğuna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rizkin kendisine ait olacağına, kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermis olduğunu görmek, muradinin husulü ile maksadina ermege, eğer mevsimsiz ise aralarinda muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna, bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasindan birinin fücceten vefatina, yesil ekininin kurudugunu görmek, bir musibet ve felakete, kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaga, o tarlada bir veya birkaç ağacı olup bunlari suladigini görmek nimet husulüne, vaktinin gayrinda ekin biçtigini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder. Ismail El-Esasa göre; vaktinde ekin biçtigini gören, evamir-i ilahiyyeye imtisal eder ve taraf-i Bariden nail-i muvaffaki-yet olur. Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtigini gören, eğer halk arasında makbul neviden ise hayra ve eğer makbul neviden degilse serre ugrar. Tarlaya tohum ektiğini gören, seref ve menziline erer. Rüyada bugday ektiğini gören rizayi Bariye muvafik bir is işler. Alelumum ekmek de sayü gayret ile tabir olunur. Bugday ektiğini ve bunun güzel bittigini görmek, zahirinin batinindan ha-yirli ve iyi olduğuna, arpa ektiğini ve güzel mahsul verdiğini gör-mek, hatminin zahirden iyi olduğuna delalet eyler. Rüyada sapi üzerinde yesil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azligina, elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmege, başkasının ekininden başak toplamak az ve devamli para kazanmaya, mevsiminin gay-rinda fakat başaklar sararmis olduğu halde ekin biçmek, ihtiyar-larin vefatina, başaklar yesilse geçlerin vefatina, bir yatakta taneleriyle beraber bir bugday başagi görmek, zevcesinin hamile kala-cagina işarettir. Rüyada tütün ekmek yabanci bir memleketten rizka, pirinç ek-mek mal ve mansib istihsali için cehid ve gayrete, hububat ziraati riza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delalet eder. Bazilari hububat ekimini bunun aksine tevil eylemislerdir. Bunda rüya sa-hibinin hali dikkate alinir. Bir rivayete göre bütün ekinler hayırdir, samani da helal mal-dir. Yerde ne olduklari belli olmayan birçok otlar görmek dinde de-vam ile tabir olunur. Bir kavle göre, ekin rüyası, yahut saplari üzerinde biçilmemis otlar insanlar ile tevil edilir. Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek, veyahut ondan yemek hayır ve nimettir. Onlardan bir şeyi bir yerden diğer bir yere nakletmek rizk talebinde yolculuk etmege işarettir. Bazilari de-mislerdir ki; bir tarlayi ekilmis ve ekini kemale ermis gören hayra erer. Bir rivayete göre, ekin rüyası halkın amaline delalet eder. Bazılarına göre; vaktinde, kendi malı olarak maruf ekini olduğunu gören dünya ve ahiret hayrina yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur. Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydasi olan şeylerde cehdt ve iyilik etmekle tabir olunur. Bir rivayete göre bu rüya zihin karisikligina delalet eder. Bir yerde ekin veya bir çesit ot görmek veya ondan yemek, ha-yir ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alip başka bir yere ta-simak, rizk bulmak için yapilacak yolculuga işarettir. Bazilari de-misler ki; bir tarlayi ekilmis ve çikan ürünü de olgunlasmis gör-mek, hayra delalet eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yesil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmis ise fasit (kötü) dür. Mevsiminde kendi tarlasina ektigi ekini olgunlasmis gören, dün-ya ve ahiret hayrina, yani helal mal ve sevaba nail olur. Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmis yer görmek, seriata aykiri bir is yaptığına işarettir. Bazılarına göre, pisirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pisirilmeden yenmeyecek olanlarin ekilmesi ise serre delalet eder. Bir şey ektiğini ve fakat yesermedigini görmek üç şekilde tabir olunur; kötü adet, güç is, sonuç alinmayacak sey.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
firmalar rehberi dini rüya tabirleri aöf ido mobilya modelleri 2016 mobilya mobilya fiyatları yeni mobilyalar mobilya model ve fiyatları